Home > Disclaimer

Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën opnamen, of enige andere wijze, in elke vorm, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De informatie is met zorg samengesteld. De redactie en uitgever kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor onverhoopte onjuistheden, noch voor onvolledigheid van de informatie. Zij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen. Gebruikers van deze informatie wordt aangeraden niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. Alle op deze website genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Prijs- en specificatiewijzigingen evenals druk- en zetfouten voorbehouden.